Nyheter

Hej medlem,

För några dagar sedan fick du ut föreningens budget för 2023 i din brevlåda.
Utskicket är en komprimerad version av den budget som styrelsen fattade beslut om på senaste styrelsemötet.
Om du har några frågor, synpunkter eller önskar en fördjupning på någon punkt så tveka inte att kontakta styrelsen
via styrelsemailen ().

Med det vill vi önska en riktigt God Jul och Gott Nytt År.

Hälsn
Styrelsen

Budgetutskick 2023.pdf

Hej alla medlemmar,

Det renoveras och fixas hos många av våra medlemmar vilket naturligtvis är både roligt och bra för vår fina förening.
Då det noterats att det står såväl byggsopor som annat skräp runt våra huskroppar vill styrelsen
vänligt påminna om att detta ska forslas bort senast 5 arbetsdagar efter att det ställts dit.

Vintriga hälsningar!
Styrelsen

Hej medlemmar i Klädstrecket 24,
 
Det har säkert inte undgått någon att kostnadsbilden för bostadsrättsföreningar har förändrats dramatiskt under året.
Vår förening har dock bättre förutsättningar än många andra då vi, som bekant, är skuldfria och därmed inte påverkas av den enskilt största faktorn i kostnadsökningen - höjda räntor. 
Däremot så har kostnaderna på i stort sett alla andra områden redan börjat påverka oss eller kommer att börja påverka oss från och med årsskiftet.
För att nämna några exempel så ökar vår enskilt största utgift, fjärrvärmen med 8-10%, el-kostnaderna med 80-100% samt indexökning på 10,5% (vilket påverkar många utav våra löpande avtal) jämfört med 2022. 
 
Styrelsen har därför som en del av budgetarbetet inför nästa år beslutat att höja avgiften med 10 procent från och med årsskiftet. Ni kommer att se det på aviseringen som kommer ifrån Savetime dom närmaste dagarna. 
 
Att styrelsen beslutat att höja avgiften skall inte tolkas som att föreningen har en svag ekonomi med små marginaler. Föreningen har en stark ekonomi med en kassa på banken samt stora avtalade intäkter under första halvan utav nästa år ifrån de vindar och utrymmen i källaren som nu håller på att färdigställas av medlemmar. Men det är styrelsens mål att ha en budget i balans och för att lyckas med det så krävs en höjning utav avgifterna. 
 
Beslutet skall också ses mot bakgrund av att föreningen inte höjt avgiften på flera år. Normalt sett brukar en höjning o  ca 2% årligen vara standard. Inför 2023 så är en avgiftshöjning om 10% i det absolut lägsta spannet enligt. branschpress och undersökningar över hur brf. föreningar över hela landet agerar. Våra avgifter kommer även efter höjningen att med marginal ligga i det lägre spannet om man räknar avgift per kvadratmeter. 
 
Styrelsen kommer att i början av december skicka ut budget för 2023, inkl. styrelsens kommentarer, där en mer övergripande bild av den ekonomiska situationen går att få. Har du frågor innan dess så är du varmt välkomna att kontakta styrelsen. 
 
Styrelsen BRF Klädsträcket 24 genom kassör Henrik Stenmo

Hej medlemmar,

Mot bakgrund av att synpunkt om sent utskickat underlag inför den planerade extrastämman den 9/10 inkommit
har styrelsen beslutat att senarelägga datumet för mötet till den 19:e oktober kl 19:00.
Mötet genomförs i garaget och ta gärna med något att sitta på.
Bifogat hittar du möteshandlingar vilka också delas ut i respektive brevlåda inom kort.

Vi vill samtidigt passa på att påminna om städdagen nu på söndag kl 10:00 då vi även grillar och umgås.
Välkomna!

Hälsn
Styrelsen

 

Hej alla medlemmar,

Det pågår en hel del renoveringar i vår fina förening och för att värna alla medlemmars trivsel och störa dina grannar så lite som möjligt i samband
med renovering och ombyggnation vill styrelsen påminna om att störande arbete endast får utföras vardagar mellan kl 08:00 - 18:00. 
Störningsfritt arbete får ske under helg. Detta gäller såväl vid privat renovering som när entreprenör anlitas.
Tänk därtill på att säckar med byggskräp etc måste forslas bort inom en vecka.

Läs gärna mer om renovering och tillstånd här: Brf Klädstrecket 24 - Om att Renovera (kladstrecket24.se)

Hälsn
Styrelsen