Nyheter

Veckan efter Påsk med start tisdag 6:e April påbörjar vår entreprenör Skorstenstätaren AB en genomgång av samtliga ventilationskanaler för bägge husen.

Vid arbetet ska en karta/ritning upprättas för varje skorsten, så man vet exakt var de olika kanalerna kommer upp, dvs med angivande av från vilket rum och vilken lägenhet respektive kanal kommer. Alla lägenheter har två eller tre frånluftsventiler (i kök och i badrum samt ibland också i vardagsrum) och entreprenören behöver därför komma in en kort stund i varje lägenhet för att sätta en rökampull vid frånluftsventilen, så att en man på taket samtidigt kan notera var kanalen mynnar. Samtidigt filmas och rengöres kanalerna, vilket vi hoppas ska förbättra självdraget men också ge underlag för hur vi sen kan förbättra ventilationen genom att införa aspiratorer (en slags självgående fläktsnurra, delvis vinddriven) på några skorstenar.

Arbetet kommer att bedrivas portvis med start från port 26, och det är helt nödvändigt att få tillträde till varje lägenhet en kort stund. Mer info med tidsdetaljer kommer någon vecka i förväg att lämnas ut av våra portansvariga: Camilla Strömberg port 24-26, Thom Herbell port 20-22 respektive Monica Melin i port 23-25. För Gammelgårdsvägen 26 A-I, Flottbrovägen 27-29 och våra affärslokaler på Flottbrovägen gäller att dessa ingår i den port de är belägna under.

Vet du redan nu att du kommer att vara borta denna vecka (6/4- ca 13/4) hör snarast av dig till så att vi kan lösa tillträdesfrågan. Om du inte kan vara hemma den dag som just din lägenhet ska besökas så måste du lösa tillträdet med din portansvarige genom att lämna din nyckel till hen så vi kan komma in.

Styrelsen/gm Sten

PS
Detta är ett delmoment av den takentreprenad för omläggning av bägge taken som planeras utförd i sommar och med start under Maj månad

 

Hej alla medlemmar!

Föreningen har sedan 2018 avtalat 200/200 mbit till samtliga medlemmar via leverantören Stockholm Stadsnät. Om vi kontinuerligt uppnår dåliga resultat (under 160 mbit) via bredbandskollen.se så ska vi i första hand höra av oss till Stockholm Stadsnäts support. Dock så vill vi i Styrelsen gärna veta vilka hastigheter som vi får när vi testar vårt internet och hur vi upplever kundservicen via Stockholm Stadsnät. 

Därför ber vi nu våra medlemmar att fylla i detta googleformulär: https://forms.gle/3Q8U3veCoiL7u2Zm8 

Genom denna information så kan vi se hur läget är och ta detta vidare till Stockholm Stadsnät eller se oss efter bättre leverantörer om vi inte får den kvalitén som vi betalar för. 

Mvh

Styrelsen via Sebastian

 

Hello all members!

BRF Klädstrecket have since 2018 made a deal to provide all members with 200/200 mbit through the supplier Stockholm Stadsnät. If we continuously achieve poor speeds (below 160 mbit) on bredbandskollen.se we should primarily contact Stockholm Stadsnät's support.

However, we on the board would like to know what speeds we get when we test our internet and how we experience customer service via Stockholm Stadsnät. Therefore, we now ask our members to fill out this google form: https://forms.gle/3Q8U3veCoiL7u2Zm8

 

Through this information, we can get an overview of the situation and take this further with Stockholm Stadsnät to fix the issue or look for better suppliers if we do not get the quality we pay for.

Sincerely, 

The board via Sebastian

 

Årsstämman för verksamhetsår 2020 kommer att hållas måndag 12 april 2021, kl 18.30 uppe i kyrkan /Brommarummet. Reservera redan nu denna kväll i din almanacka. Vi återkommer senare med fler detaljer och eventuellt annan lokal (tex utomhus) om pandemin håller i sig till dess.

/Styrelsen

Så som beslutades vid stämman i maj 2020 har nu torkvindarna +närliggande förråd i Badstrandshuset försålts till de lägenheter som ligger under, och Föreningens nettointäkt av detta förväntas bli drygt 5,5 MSEK, förutsatt allt går som det ska med tillstånd mm. Fyra olika upplåtelsekontrakt i port 20, 22 och 26 (2st) är tecknade och bygglovsansökningar pågår. Bygget för vindarna beräknas påbörjat under våren 2021 med invändiga arbeten, medan takarbeten för fönster mm kommer att samordnas med Föreningens entreprenad för omläggning av bägge taken, vilket är planerat att starta i Maj 2021.

/Styrelsen

Kommande vecka kommer installation av nya ventilationsrör för ett av våra källarutrymmen (lokal L323) ske i utrymmet utanför tvättstugan (port 26) samt i passagen ut till garaget. Jobbet beräknas pågå i en till två dagar och påbörjas tisdag 17/11.

/Styrelsen