Nyheter

Med anledning av dålig lukt och luftcirkulation så har vi flyttat kärlet för matavfall som tidigare stod i grovsoprummet på Gammelgårdsvägen 26. Kärlet är flyttat till framsidan av huset utanför porten på Badstrandsvägen 26. Även avfallspåsarna är flyttade och finns nu vid diskbänken nere i tvättstugan. 

 

Mvh

Styrelsen 

Hej alla medlemmar,

Den 8:e Juli har vi beställt garagestädning!

Mvh

Styrelsen (Sebastian)

VÄLKOMNA till årsmötet 2020-05-30 kl 10.00

HANDLINGAR kladstrecket-årsmöteshandlingar 2020-05-30.pdf har nu utdelats i alla brevlådor - dock fattas ännu revisionsberättelse samt valberedningens förslag vilket utdelas senare.

Vi ber alla att ta hänsyn till Corona-smittorisken och inte närvara på mötet om man inte känner sig helt frisk. Om du känner dig sjuk ge då istället fullmakt till någon betrodd person i styrelsen eller grannarna som kan rösta på det sätt du önskar vid mötet.

/Styrelsen

Hej!

Det har nu gått två månader sedan vi började mäta radonhalten i våran fastighet. Detta innebär att det nu är dags att skicka tillbaka era radondosor till Radonova. Följ instruktionerna som står på lappen med inloggningsuppfter ni fick i samband med att ni fick radondosorna. Ni som registrerade er på radonova.se i samband med att ni påbörjade mätningen behöver nu logga in på radonova.se för att sätta ett slutdatum på er mätning. Slutdatum är samma datum som när ni packar ner dosorna i returkuvertet. Ni som inte registrerat er digitalt innan ni startade mätningen behöver istället fylla i lappen som ni fick och skicka med denna i returkuvertet med dosorna. 

Har man tappat bort lappen med loginuppgifter/instruktioner så behöver man höra av sig till Radonovas support för hjälp.  Detta gör man genom att gå till radonova.se 

Har man tappat bort det bruna returkuvertet så måste man själv stå för kuvert + porto till Radonova. Returadressen hittar du på radonova.se 

Det är viktigt att vi alla skickar tillbaka våra dosor så att vi får ett så korrekt mätvärde som möjligt för våra bostäder och lokaler. Tack för er hjälp!

Mvh

Styrelsen (Sebastian)

 

BRF Klädstrecket 24’s årliga stämma är med anledning av rådande Coronapandemi framflyttad till Lördag 30:e maj kl 10.00

Stämman hålls utomhus på terrassen (alternativt vid pergolan) – vid regnväder kan stämman komma att flyttas till alternativdagen som är söndag 31:a Maj.

Styrelsens ambition är att stämman ska kunna genomföras på max en timme, varför vi ber alla att läsa på utdelade dokument i förväg och vara förberedd på att omgående rösta på resp. fråga enligt dagordningen. (Stämmodokument kommer att utdelas i brevlådorna ca 10:e maj). Inga föredragningar kommer att hållas av styrelsen och endast korta frågor/diskussioner kommer att tillåtas. Frågor där medlemmarna önskar mer information och diskussion kommer istället att bordläggas för att tas upp under ett extra möte i höst. Ställ gärna även frågor på utskickade handlingar till styrelsen i förväg via styrelsemailen så ska vi besvara detta redan före mötet alternativt under stämman.

För att hålla nere antalet deltagare vid mötet bör max en person per hushåll delta, och styrelsen ser gärna också att medlemmar om så är möjligt inte närvarar utan istället röstar via annan betrodd person som då ska ha fullmakt.

Medtag gärna egen stol om du vill sitta under mötet.'

/Styrelsen