Nyheter

Hej, Rosebs entreprenad löper på planenligt och ställningsbygget är nu i stort sett klart, återstår bara en bit på gaveln vid port 26 där vi avvaktar tillstånd för placering av ställning på trottoaren.

Från kommande vecka placerar nu Roseb ut en- eller två containers för rivningsgods på vägen längs gården, och grusgången blir därmed blockerad för genomfart, men väg fram till varje port för utryckningsfordon kommer att hållas fri. Roseb avser att börja med Flottbrohuset och de första containers kommer också att placeras där. Det är nu av stor vikt att inga andra fordon än Rosebs blockerar väg fram till portarna, då utryckningsfordon måste kunna köra in och sen backa ut. Ej heller får gästparkeringsplatserna användas av andra än Roseb, och för er som har hantverkare inne i era lägenheter så måste de informeras om att endast transport och kortvarig urlastning är tillåtet, och att deras bilar sedan direkt måste köras bort från gården. För hantverkare gäller som vanligt att Big-bags varje vecka måste transporteras bort, och att tillfälliga Big-bags placeras så att de inte stör Rosebs arbete.'

Rosebs arbete drivs med början vid Flottbrohuset och sedan vidare på Badstrandshuset i etapper från port 20 bort emot port 26 som utförs sist. Arbetet kommer att pågå hela sommaren och containers på gården kommer succesivt att flyttas längs grusgången och placeras mitt emellan portarna så att tillträde för utryckningsfordon alltid kommer att finnas. Rivningsmaterial från taket slängs via stört-trumma direkt ned i containern, och allt tegel på terrassidan på Badstrandshuset planeras att bäras över taknock för att sen tas ned på gårdssidan. Utöver byte av papp, läkt och tegelpannor ska 10 gamla takfönster rivas och ersättas med 22st nya och större takfönster som ingår i den utbyggnad av de gamla torkvindarna som just nu också påbörjas. Alla arbeten på taksidan emot terrassen kommer att prioriteras så att ställningen där kan rivas först. Syner av extern besiktningsman av Rosebs utförda arbete kommer succesivt att utföras, och slutbesiktning för hela taket är planerad till Oktober månad.

/Styrelsen gm Sten

 

På grund av väderleken startar entreprenaden först på måndag 10/5 med ställningsbygge runt hela Badstrandshuset, vissa transporter av ställningsmaterial kan förekomma även under slutet av denna vecka. Ställningsbygget börjar först nere på terrassen för att bli klara där så tidigt som möjligt, och så att ställningarna där förhoppningsvis kan rivas redan under mitten av juli månad. Vi ber alla ta bort (åtminstone ca 1,5m närmast väggen som är den bredd ställningen bygger, och dra in alla markiser) och/eller täcka in känsliga möbler mm, då smuts kommer att falla ned under arbetes gång när rivning på taket pågår. Under byggtiden nätas ställningen och gångbryggan längs takfoten in ca en meter under takfot för skydd emot nedfall, övrig del av ställningen består av ett antal ställningstorn c/c ca 8m och stagande stålrör, dvs inga gångbryggor som nämnvärt stör och skymmer ljuset in i lägenheterna. Ställning kommer slutligen att byggas runt hela Badstrandshuset, dvs även på gavlar och emot gården.

Samtidigt påbörjas kommande vecka jobbet på Flottbrohuset där ingen ställning för dagen bedöms som nödvändig, utan jobbet bedrivs där huvudsakligen med sky-lift i inledande skede när hängrännor monteras, och därefter monteras skyddsnät längs takfoten.

Gå gärna även in på hemsidan och öppna informationsfilen och läs meddelandet från föregående vecka som ger ytterligare info om projektet.

Styrelsen/ gm Sten

 

Trädgårdsgruppen har utöver nyplantering underhållit trädgården med bevattning, gödsling, rensning, beskärning, gräsklippning och hantering av julbelysningen m.m.  Fler bänkar och bord har också införskaffats för kaffestunden utomhus. 


Nyplantering under året i urval

Örtagården

Nya örter och en vindruvsranka har planterats. Örtagården är till för alla boende och här kan ni hitta basilika, mynta, salvia, rosmarin, timjan, oregano och ljuvlig lavendel.

 

ÖrtagårdenPergolan 

Ringblomma och förgätmigej planterades i pergola rabatterna. Hallonbuskar planterades i anslutning till pergolan och även i rabatten mot Flottbrovägen huset. Bakom pergolan planterades två rabarber buskar att njuta av till nästa sommar.Pergolan


Hallonbuskar

 

Badstrandsvägen 

Tusensköna och vallmo planterades här. 

Rabatten längs Badstrandsvägen


Gammelgårdsvägen 

På gaveln planterades solrosor och dessa trivdes så bra att de blev gigantiskt höga! Rosa malva, ringblomma och prästkragar planterades också.Solrosrabatten på Gammelgårdsvägen


Våren är här! 

Vill du vara med och ta hand om vår fina trädgård och har idéer på hur vi kan förändra och utveckla vår utemiljö? Vi söker fler deltagare till trädgårdsgruppen och berättar gärna mer om vad det innebär! Kontakta Sara Lundberg_
_

Hej kära medlemmar! 

Föreningen har blivit kontaktade av bolaget Akelius som just nu hyr ut lediga parkeringsplatser på Stenshällsvägen 9.

Vid intresse så kan man kontakta Maria Karlsson via mejl:  

De erbjuder ett rabatterat pris på dessa platser under hela 2021 där man betalar endast 550 kronor per månad.

Därefter så gäller ordinarie pris på 842 kronor per månad (plus årlig hyreshöjning) från och med 2022.

 

Mvh

Styrelsen (Sebastian)