Nyheter

OBS På grund av det dåliga vädret i veckan så är vår entreprenör Roseb försenade och har därför tillåtits även att arbeta på taket imorgon Lördag 20/8 (ca kl 9-16).

Trots ett flertal åtgärder har vi haft återkommande säkerhetsproblem med nedfall av tegelbitar/plåt mm ifrån taket och vi ber alla, speciellt ni som bor längs terrassen, att så långt som möjligt undvika att vistas där när arbete pågår. Vi ber också att de som noterar säkerhetsproblem att omgående rapportera detta (till ) och att dokumentera det som skett via bild, datum och kort beskrivning.

Styrelsen (gm Sten)

Ett par nycklar har hittats vid port 26. Återfås vid beskrivning.

Skicka ett mejl till styrelsemejlen på  

 

Mvh

Styrelsen (Sebastian)

Nu finns det lediga vindsförråd att hyra i port 20 och 24. Förrådet i port 20 är på 13 m2 och förrådet i port 24 är på 9 m2, årshyran för båda ligger på 260kr /m2.

Vid intresse kontakta

 

Mvh Styrelsen

Varning!!

Natten till onsdagen (9/6) hade vi någon som klättrade högt upp på ställningen vid port 20, vilket observerades från en balkong i port 22 och polis tillkallades, men när de anlände var klättraren borta. Vi vet inte om detta var ett pojkstreck eller en tjuv som avsåg att klättra in eller bara förbereda för inbrott - men hur som helst måste vi vara försiktiga och hålla fönster och balkonger stängda nattetid eller tid då vi inte är hemma.

Tyvärr är detta något som vi måste leva med när takentreprenaden pågår så alla uppmanas till försiktighet samt att hålla uppsikt. Upptäcker ni någon person som inte hör hemma på gården/terrassen fråga vad de gör där, och om någon klättrar på ställningen ring polis och anmäl allt ni sett till

Styrelsen /gm Sten 

Hej, Rosebs entreprenad löper på planenligt och ställningsbygget är nu i stort sett klart, återstår bara en bit på gaveln vid port 26 där vi avvaktar tillstånd för placering av ställning på trottoaren.

Från kommande vecka placerar nu Roseb ut en- eller två containers för rivningsgods på vägen längs gården, och grusgången blir därmed blockerad för genomfart, men väg fram till varje port för utryckningsfordon kommer att hållas fri. Roseb avser att börja med Flottbrohuset och de första containers kommer också att placeras där. Det är nu av stor vikt att inga andra fordon än Rosebs blockerar väg fram till portarna, då utryckningsfordon måste kunna köra in och sen backa ut. Ej heller får gästparkeringsplatserna användas av andra än Roseb, och för er som har hantverkare inne i era lägenheter så måste de informeras om att endast transport och kortvarig urlastning är tillåtet, och att deras bilar sedan direkt måste köras bort från gården. För hantverkare gäller som vanligt att Big-bags varje vecka måste transporteras bort, och att tillfälliga Big-bags placeras så att de inte stör Rosebs arbete.'

Rosebs arbete drivs med början vid Flottbrohuset och sedan vidare på Badstrandshuset i etapper från port 20 bort emot port 26 som utförs sist. Arbetet kommer att pågå hela sommaren och containers på gården kommer succesivt att flyttas längs grusgången och placeras mitt emellan portarna så att tillträde för utryckningsfordon alltid kommer att finnas. Rivningsmaterial från taket slängs via stört-trumma direkt ned i containern, och allt tegel på terrassidan på Badstrandshuset planeras att bäras över taknock för att sen tas ned på gårdssidan. Utöver byte av papp, läkt och tegelpannor ska 10 gamla takfönster rivas och ersättas med 22st nya och större takfönster som ingår i den utbyggnad av de gamla torkvindarna som just nu också påbörjas. Alla arbeten på taksidan emot terrassen kommer att prioriteras så att ställningen där kan rivas först. Syner av extern besiktningsman av Rosebs utförda arbete kommer succesivt att utföras, och slutbesiktning för hela taket är planerad till Oktober månad.

/Styrelsen gm Sten