Nyheter

Idag har Nordhem satt upp en stor reklamskylt för sin försäljning av lägenheter. Skylten har mått helt i enlighet med vårt Kontrakt och det Bygglov som beviljats, och är till stort gagn för oss alla eftersom vi önskar en lägenhetsförsäljning snabbast möjligt och till goda priser. Skylten beräknas sitta upp fram till sommaren.

Styrelsen

 

Relita har fått i uppdrag av Brf Klädstrecket att utföra stamspolning i fastigheten. Vi behöver tillträde till er lägenhet, då köket och badrummet/ ex wc skall spolas.

 

Det är av stor vikt att komma in i Er lägenhet på aviserad tid, eftersom vi spolar stammarna med högtryck och går i bestämd ordning, nedifrån och uppåt. Tillträde till ALLA lägenheter behövs för att arbetet ska kunna utföras detta på grund av översvämningsrisk i golvbrunnar och handfat. Då tidsåtgången för varje lägenhet ej kan sägas exakt, går det ej att komma på någon bestämd tidpunkt mellan de två angivna klockslagen.

 

BESÖK i Er fastighet sker:   Måndagen 15 januari – Fredag 19 Januari  kl. 07.45-15.30

Aktuell dag för just din port meddelas strax efter årsskiftet.

 

OBS! Om Ni ej kan vara hemma dagtid måste ni lämna nyckel till Annika Engström (Badstrandsv 22 på BV, tel 070-4857182) dagen innan stamspolningen sker. Det är viktigt att vi får tillgång till er lägenhet när vi jobbar oss uppåt i fastigheten, detta av risk för översvämning.

 

RELITA kommer att avbryta spolningen om inte tillträde ges.

Förberedelser:

 

 • Var vänlig och töm skåpet under diskbänken.

 • Se till att vattenlås under tvättställ är tillgängliga.

 • Se till att alla golvbrunnar är tillgängliga.

 • Lägg gärna fram några gamla tidningar i respektive rum.

 • Ta undan mattor fram till och inne i kök, badrum och extra wc.

 • Vi kan inte ta ansvar för eventuella husdjur. Om möjligt, stäng in eventuella husdjur i ett separat rum, skriv ett meddelande på ytterdörren om vi ska släppa ut dem när vi är klara.

    
  Hjälp till och ställ upp så att arbetet flyter på utan hinder. Frågor om detta arbete kan ställas till vår samordnare Simon Schreiber på mail: eller tfn: 070-4676040 (vardagar 07.00-16.00). Projektledare: Jan Strömberg på Relita AB.

 

Byggarna tar julledigt under vecka 51 & 52 så vi får det lite lugnt och tyst då från ca den 18/12 fram till den andra januari då bygget startar upp igen.

Styrelsen /gm Sten

 

Stopp i värme, vatten och el under denna vecka

 

 • Vi har under tisdagen haft totalstopp i värmeleveransen till elementen på Badstrandshuset, och för några stammar (port 24) har detta även fortsatt under onsdagen. Felet berodde på en ventil som sprack och som därför tog lång tid att byta eftersom den ej fanns på plats. Vi beklagar detta och hoppas vi slipper denna typ av fel nu när kylan slagit till ute. En stam mitt i huset i port 24 har ännu ej kunnat tas i drift, men vi hoppas kunna ordna detta under torsdagen.

 • En vattenstam i port 26 är också avstängd (köken i hörnlägenheterna emot terrassen/Gammelgårdsv.) och just nu vet jag inte vad detta beror på, men vi hoppas kunna ordna också detta under torsdagen.

 • Elfelet i port 22 och 26 har nu felsökts och visat sig härstamma från vår belysning i pergolan (eller granen), fler tester utförs under torsdagen så vi kan avgöra i detalj vad som är fel.  

 • För att vid snöröjning denna vinter skydda de nysatta stenkanterna längs grusgången på gården kommer Åkerlunds inom kort att markera kanterna med käppar, och vi ber alla att vara varsamma så att käpparna ej försvinner eller körs ner. Under kommande vintrar räknar vi med att de planteringar och nya räcken som under våren ska anläggas längs Badstrandshuset ska överta denna funktion.

 • Från och med årsskiftet ska samtliga P-platser utomhus vid gaveln på Flottbrovägen endast nyttjas av Nordhem och även ingå som en del av deras arbetsområde/arbetsplats. Vi ber alla att respektera detta och inte parkera på dessa platser.

Styrelsen /gm Sten

 

OVKn den 4-5 december har genomförts och vi väntar nu på protokoll från kontrollanten. Styrelsen återkommer med mer information om eventuella behov av åtgärder.

 

De som lämnat nycklar till Annika och ännu inte hämtat dem ombeds göra det snarast.   

/Styrelsen