Nyheter

Rosebs entreprenad för takomläggningen skulle enligt entreprenadkontraktet vara färdigställd under oktober månad, och nuvarande prognos pekar på färdigställande först framåt årsskiftet. Den försening som uppstått medför att förseningsvite tas ut från och med vecka 46 (15/11) - och totalt vitesbelopp kommer sannolikt att uppgå till mer än 150 kSEK.
Tyvärr måste vi således ha byggnadsställningarna kvar i ytterligare någon månad till och vi ber alla medlemmar ha överseende med detta.

För dig som önskar fler detaljer om hur projektet upphandlats och genomförts - se upprättat projekt- PM 2021-12-06 som kan rekvireras från

 Styrelsen / gm Sten

 

Preliminärt med start nu på tisdag 23/11 levereras allt tegel till Badstrandshuset. För att bereda plats för Rosebs kranbil är under 2-3 dagar är då parkering på gården inte tillåten. Kranbilen lyfter allt tegel direkt upp på taket ifrån gårdssidan emot Badstrandsvägen, och tegel till andra sidan av huset kommer att lyftas/bäras över taknocken och sedan lastas av i buntar om 5-10 tegelpannor och spridas direkt över taket. När jobbet pågår ber vi alla iaktta stor försiktighet vid in- och ut-passage genom portarna - GÅ ALDRIG UNDER HÄNGANDE LAST!, och se till att era barn inte leker på gården under denna tid.

Rosebs entreprenad är kraftigt försenad och beräknas inte vara klar förrän framåt jul. Det som återstår utöver tegelmontaget är snörasskydd, takstegar, delar av omplåtningen av skorstenar, rivning av ställning mm. Slutbesiktning planeras utförd ca under vecka 50.

Styrelsen /gm Sten

 

Hej kära medlemmar,

Det är mycket grovsopor som har lagts i kärlen i grovsoprummet och dessa är nu överfulla.  När ni märker att kärlen är fulla kan det vara bra att informera styrelsen om detta så att vi beställer tömning i tid och inte lägger sopor utanför kärlen. Föreningen blir debiterad extra när detta sker och det vore bra om vi tillsammans kan se till att skapa en trivsam miljö.

Det är ej tillåtet att lämna grovsopor i form av glas, plast, tidningar, emballage (wellpapp, pizzakartonger etc) i grovsoprummet utan detta ska lämnas i kommunens behållare uppe vid kyrkan. 

Mvh

Styrelsen (Sebastian)

Hej alla medlemmar,

 

Anticimex har varit på besök efter det förekommit råttor och spillning i källaren. Anticimex bedömer att kemisk bekämpning behövs och har placerat ut betesstationer i bergrummet bredvid tvättstugan samt vid källarplan vid lägenhetsförråden som nås via garaget. Även en del rör och sprickor i väggarna har plomberats samt tätats och kommer löpande tätas under nästa vecka enligt rekommendation från Anticimex. Om ni uppmärksammar eventuella otätade håligheter så kan ni skicka ett mejl till oss i Styrelsen så ser vi till att detta åtgärdas när arbetarna är på plats nästa gång. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen (via Sebastian)