Nyheter

Nedan har de viktigaste punkterna för projektet sammanställts (projektets slutrapport med mer detaljerad info kan av intresserade beställas via:  )

  • Omläggningen av våra bägge tak upphandlades våren 2021 i full konkurrens mellan fem olika entreprenörer, och vid anbudsutvärderingen befanns Rosebs anbud vara mest fördelaktigt för föreningen.
  • I upphandlingen ingick även montage av nya takfönster åt Torkvindsbyggarna (4 st) som fick bekosta detta
  • Enligt entreprenadavtalet skulle entreprenaden vara slutförd redan under oktober 2021, men förseningar inträffade under sommaren och slutbesiktning kunder genomföras först 2022-02-09.
  • Entreprenören ansökte strax efter slutbesiktningen 2022-02-11 om konkurs, varvid de restpunkter som fanns i slutbesiktningsprotokollet fick beställas av annan entreprenör Konsar AB, vilket därtill också ledde till ytterligare förseningar i projektet.
  • Efterbesiktning avhölls 2022-05-12 och efter några mindre åtgärder kunde entreprenaden förklaras vara färdig 2022-05-16.

Kostnader för entreprenaden:

  • Slutlig entreprenadkostnad efter tilläggsarbeten (ÄTA) för 532 kSEK samt avgående arbeten för -488 kSEK (varav förseningsvite -325 kSEK ingår) blev 3 734 kSEK (exkl. moms)
  • Kostnad för Sidoentreprenören för takfönstermontaget 158 kSEK (exkl. moms)
  • Vidarefakturerat till Torkvindsbyggarna för takfönstermontaget mm - 164 kSEK 
  • Konsultkostnader för upphandling, projekt- och byggledning, ombud under byggtiden, mm uppgick till 293 kSEK (exkl moms)
  • Konsultkostnader för besiktningsman totalt 91 kSEK (exkl moms)

En TOTAL kostnad således av 4 112 kSEK (exkl moms) eller 5,14 MSEK inkl. moms, vilket ligger strax under budget enligt gällande underhållsplan.

 

Sten Palmer
/Föreningens projektledare och ombud för projektet

 

Hej alla,

Ikväll är det dags för årets föreningsstämma men dessvärre verkar inte vädergudarna vara helt med oss.
Vid alltför dåligt väder håller vi till i garaget, glöm inte att ta med något att sitta på vid behov (gäller oavsett om
mötet genomförs inom- eller utomhus.

Väl mött!
Hälsn
Styrelsen

Hej alla medlemmar!

Nu finns handlingarna till föreningsstämman den 31/5 i din brevlåda.
Styrelsens ambition är att stämman ska kunna genomföras så effektivt som möjligt,
varför vi ber alla att läsa på utdelade dokument i förväg och vara förberedda på att
omgående rösta på respektive fråga enligt dagordningen.
Inga längre föredragningar kommer att hållas av styrelsen och ställ gärna även frågor
till styrelsen i förväg via styrelsemailen () så ska vi besvara
dessa redan före mötet alternativt under stämman.

Vi ses i pergolan den 31/5 kl 18:30.

Hälsn
Styrelsen 

Hej alla medlemmar,

Nu är nytt datum för årets föreningsstämma klart och vi ses i pergolan mot Badstrandsvägen den 31/5 kl 18:30.
Vid allt för dåligt väder kommer mötet att genomföras digitalt via Teams precis som förra året, länk
distribueras då närmare mötestillfället. Nya underlag inför mötet kommer inom kort i era brevlådor.

Vi ses den 31/5 kl 18:30.
Hälsn
Styrelsen

Hej föreningsmedlem!

Kallelse med tillhörande bilagor till årets föreningsstämma den 19 april finns nu i din brevlåda.
Underlaget kompletteras med revisorsberättelse inom de närmaste dagarna då de har mycket
att göra just nu.
Om du mot förmodan inte fått någon kallelse eller har frågor på underlagen vänligen kontakta styrelsen
via styrelsemailen ().

 

Vi ses i Essingelokalen vid Essinge kyrka den 19 april kl 19:00.

Hälsn
Styrelsen