Nyheter

Medlemsinformation

Hej alla grannar! Här nedan kommer information som behöver er uppmärksamhet:

1. Den 28 juni är det dags för den årliga garagestädningen. Mellan kl. 09.00 till ca,17.00 ska garaget vara tömt på bilar, cyklar och andra saker så att städningen kan genomföras på ett så bra sätt som möjligt.

2. Efter att frågan togs upp på årsstämman har styrelsen hört sig för och vi har fått direktiv från våra fastighetsskötare att ni som har barnvagnar får ej ha dem ståendes/förvarande i våningsplanen då de kan blockera utpassage. Det finns dedikerade platser för barnvagnar, dit vi hänvisar alla barnvagnar som inte förvaras i egna förråd eller i lägenheten.

3. Vi ska se över energiklassificeringen i föreningen och därmed undersöka möjligheten till solpaneler på norra delen av taket. Därför efterfrågar vi i styrelsen ifall det finns någon i föreningen som har kunskaper/intresse inom solceller och vill delta i detta arbete. Hör i sådant fall av dig till styrelsen på styrelsemailen.

4. Fjärrvärmeoptimeringen: I månadsskiftet april/maj skickades information ut till alla medlemmar om att inkomma med en egenkontroll av element och fönsterisolering. Det är flera som inte har lämnat in denna egenkontroll, därför kommer här en påminnelse om att komma in med den snarast möjligt, men senast 1/7. Om egenkontrollen inte kommit in till dess kommer fastighetsskötare göra kontrollen, till en kostnad ni själva behöver bekosta.

Vi i styrelsen vill även passa på att önska er alla en trevlig helg och en härlig sommar! Skulle ni ha några funderingar kring ovan så är det bara att höra av sig.