Nyheter

På gång i föreningen

Kära grannar,

Vi i styrelsen arbetar löpande med underhåll och åtgärder kring fastigheten under året. Ofta är dessa av reaktiv karaktär när något händer, men vi driver även ett antal proaktiva projekt och vi tänkte i denna uppdatering informera om några av de större. 

Det ena är införandet av SBA, "Systematiskt Brandskyddsarbete". En besiktning kring brandskyddet i våra fastigheter har genomförts och ett antal åtgärder baserat på denna är beställda. Bland annat handlar det om fler brandvarnare, nödarmaturer, service av utdaterade brandsläckare, fler brandsläckare samt brandfiltar. Dessa åtgärder i kombination med den tidigare installerade hjärtstartaren hoppas vi ska bidra till ett lite tryggare liv för oss alla.

Vid besiktningen anmärktes på ett antal löst stående kartonger på vinden som utgör en brandrisk, samt barnvagnar som inte står i förråd som är uppsedda för ändamålet. Dessa måste avlägsnas omgående, annars kommer de att behöva forslas bort av föreningen för att vi ska bli godkända vid slutbesiktning av SBA.

Ett annat proaktivt projekt som projekterats är underhållsmålning av diverse slitna ytor. Bland annat kommer golvet i trappen ner mot tvättstugan och staketet vid "terassen" att åtgärdas och fräschas upp inom kort.

Vidare förbereder vi inför den kommande balkongrenoveringen som är planerad till hösten. Det är en nödvändig åtgärd på grund av fastighetens ålder och mer information om detta kommer naturligtvis när det närmar sig.

Vill vi återigen belysa att styrelsen gärna ser förstärkning inför nästa år då det idag sitter flera ledamöter på dubbla roller för att arbetet ska kunna bedrivas. Vi saknar även, som tidigare förmedlat, en valberedelse, så frivilliga får gärna anmäla intresse till styrelsemailen omgående. Det är en relativt liten insats som skulle underlätta mycket för oss.

Inom några veckor kommer det en kallelse till årsstämman i vår och vi hoppas att så många som möjligt medverkar och engagerar sig i vårt gemensamma boende.

Om ni har några frågor så finns vi alltid ett mail bort.

Ha en riktigt fin helg!

Vänliga hälsningar
Styrelsen i Klädstrecket 24