Nyheter

Bortforsling av byggsopor och skräp

Hej alla medlemmar,

Det renoveras och fixas hos många av våra medlemmar vilket naturligtvis är både roligt och bra för vår fina förening.
Då det noterats att det står såväl byggsopor som annat skräp runt våra huskroppar vill styrelsen
vänligt påminna om att detta ska forslas bort senast 5 arbetsdagar efter att det ställts dit.

Vintriga hälsningar!
Styrelsen