Nyheter

Nytt datum för extra stämma

Hej medlemmar,

Mot bakgrund av att synpunkt om sent utskickat underlag inför den planerade extrastämman den 9/10 inkommit
har styrelsen beslutat att senarelägga datumet för mötet till den 19:e oktober kl 19:00.
Mötet genomförs i garaget och ta gärna med något att sitta på.
Bifogat hittar du möteshandlingar vilka också delas ut i respektive brevlåda inom kort.

Vi vill samtidigt passa på att påminna om städdagen nu på söndag kl 10:00 då vi även grillar och umgås.
Välkomna!

Hälsn
Styrelsen