Nyheter

Dagens föreningsstämma

Hej alla,

Ikväll är det dags för årets föreningsstämma men dessvärre verkar inte vädergudarna vara helt med oss.
Vid alltför dåligt väder håller vi till i garaget, glöm inte att ta med något att sitta på vid behov (gäller oavsett om
mötet genomförs inom- eller utomhus.

Väl mött!
Hälsn
Styrelsen