Nyheter

Arbete på taket även imorgon Lördag 21/8

OBS På grund av det dåliga vädret i veckan så är vår entreprenör Roseb försenade och har därför tillåtits även att arbeta på taket imorgon Lördag 20/8 (ca kl 9-16).

Trots ett flertal åtgärder har vi haft återkommande säkerhetsproblem med nedfall av tegelbitar/plåt mm ifrån taket och vi ber alla, speciellt ni som bor längs terrassen, att så långt som möjligt undvika att vistas där när arbete pågår. Vi ber också att de som noterar säkerhetsproblem att omgående rapportera detta (till ) och att dokumentera det som skett via bild, datum och kort beskrivning.

Styrelsen (gm Sten)