Nyheter

Försäljning av Torkvindar

Så som beslutades vid stämman i maj 2020 har nu torkvindarna +närliggande förråd i Badstrandshuset försålts till de lägenheter som ligger under, och Föreningens nettointäkt av detta förväntas bli drygt 5,5 MSEK, förutsatt allt går som det ska med tillstånd mm. Fyra olika upplåtelsekontrakt i port 20, 22 och 26 (2st) är tecknade och bygglovsansökningar pågår. Bygget för vindarna beräknas påbörjat under våren 2021 med invändiga arbeten, medan takarbeten för fönster mm kommer att samordnas med Föreningens entreprenad för omläggning av bägge taken, vilket är planerat att starta i Maj 2021.

/Styrelsen