Nyheter

Bygginfo 2017-08-27

Bygginfo 2017-08-27: 

  • NU måste alla cyklar i källargången mellan port Badstrandsv. 22 och 24 flyttas
  • Detta gäller även de cyklar som står i gången ut emot terrassen i port 20
  • Inga cyklar kan stå kvar i källargångarna när nya entreprenören Nordhem kommer
  • Vi har förberett och skyltat plats för cyklar i garaget direkt till vänster nedanför infartsrampen
  • Portnyckeln fungerar för att komma in i garaget – se till att dörren låses efter dig.
  • Alla cyklar måste flyttas före Föreningsdagen söndag 10/9, då kvarvarande cyklar kommer att tas om hand av föreningen

 Mvh, Styrelsen