Nyheter

Bygginfo 2017-07-12

 

 

  • KONTRAKT har nu tecknats med NORDHEM Bostad AB avseende exploatering av de 10 nya lägenheterna i övre källarplanet. Ombyggnaden sker till stor del med egna resurser inom systerbolaget Partner-Bro AB. Arbetet beräknas börja i september så snart som samrådsmöte med Stadsbyggnadskontoret genomförts, vilket är ett krav för byggstart.  Upplåtelsen har skett på nivån 31 kSEK/m2 lägenhetsarea, dvs ungefär den nivå som vi hade förväntat oss.
  • Lawabs entreprenad fortsätter enligt plan och slutbesiktning är planerat till 2017-08-31. 
  • Gjutning av terrassen sker under kommande vecka (w29) varefter kantbalken ska lagas/gjutas och sedan en tät duk läggas över hela ytan. Jobbet avslutas med att lägga gjutasfalt över hela ytan. Plattsättning för körväg och altanytor utförs senare i höst inom exploatörsentreprenaden (Nordhem Bostad)
  • Den nya värmekulverten till Flottbrohuset är nu utlagd i mark, och ska slutmonteras i ändarna under kommande veckor. Vi återkommer med mer information om exakta tider och klockslag för den dag när omkoppling ska ske, vilket beräknas ta ca en dag varvid vattnet måste vara avstängt. 
  • Garaget är nu helt tömt och endast smärre rengöringsarbeten återstår. Vi återkommer med nyttjanderegler för garaget under augusti månad (då vissa platser kan nyttjas) fram tills exploatörsentreprenaden börjar.
  • Vi beklagar de elavbrott vi haft i pannrummet (port 24) samt på vinden i port 20, bägge felen är nu åtgärdade.
  • Vi beklagar också den oreda som är på gården, men vi går nu in i sista månaden av Lawabs entreprenad, i vilken också ingår att återställa gräsytor och buskar mm som skadats.