Nyheter

Bygginfo 2017-06-15

 

  • Schakten längs husväggen pågår och har nu nått port 20 där vi haft problem med stora block alldeles under befintlig värmekulvert till Flottbrovägen. Vi beklagar därmed att landgången till port 20 varit borttagen dagtid i nästan en vecka – och påminner om att in-/utpassering då måste ske genom källaren. Vi inser att problem med postgång och hemtjänst/färdtjänst under denna tid kommer att bli betydande, men kan bara be var och en att försöka lösa detta så gott det går, eftersom ingen annan teknisk lösning finns.
  • Som extra påfrestning för boende i port 20 så påbörjas nu också den något grundare schakt för den nya värmekulverten som går längs de gamla rören från port 20 i grusgången fram till mitten av Flottbrohuset. Rörmonaget ska sen utföras under veckorna efter midsommar. Under denna tid då dessa arbeten pågår måste all inpassering till port 20 ske via trappen upp från Flottbrovägen eftersom vägen in från Badstrandsvägen blir helt instängslad.
  • Den nya värmekulverten monteras sedan under ca 2-3 veckor efter midsommar och ska kopplas in i drift i mitten av Juli. Vid inkopplingen kommer allt varmvatten att vara avstängt ca ett dygn, och vi återkommer ca en vecka i förväg med information om exakta tider och klockslag.
  • Rivning av vår gamla oljetank inne i kolboxen utanför pannrummet ska rivas under veckorna kring midsommar. Tanken ska skäras i bitar som sen transporteras upp genom trapphuset i port 24. Arbetet kommer att medföra såväl buller som nedsmutsning för boende i port 24.
  • På terrassen har också komplikationer tillstött. De gamla laterniner/ljusinsläpp som påträffats under asfalten måste förstärkas och gjutas igen. Därtill är kantbalken emot radhusområdet sönderfrusen och måste förstärkas. Den totala förstärkning av bjälklaget som eftersträvades för att kunna köra in med tyngre bilar har dessvärre nu när vi kunnat besiktiga konstruktionen inte kunnat infrias, utan i framtiden kommer endast personbilstrafik att tillåtas längs den väg som löper längs de nya uteplatserna.
  • Med allt som inträffat är nu projektet kraftigt försenat och beräknas vara klart först under slutet av augusti. För att klara tidplanen kommer arbete också att pågå dagtid under hela semesterperioden.
  • För exploatörsentreprenaden är nu allt färdigförhandlat, och kontrakt bedömer vi ska kunna undertecknas under nästa vecka så snart styrelsen fattat beslut vid mötet måndag 19/6. Mer info om detta kommer så snart upphandlingen slutförts.
  • Placeringen för nya sopskåp utomhus är nu bestämd och under upphandling. Ett 3*660 liters-sopskåp kommer att placeras utanför port 26 på nuvarande cykelparkeringsyta där plattorna först ska läggas om och även höjas 15cm.  Ett annat 3*660 liters-sopskåp kommer att placeras direkt till vänster vid infarten längs Flottbrohuset från Badstrandsvägen, och ytterligare ett skåp 4*660 l kommer att placeras nedanför muren från terrassen vid Flottbrovägen. Alla skåpen beräknas tas i drift ca 1:a september.