Nyheter

Bygginfo 2017-05-19

Vi beklagar att ett kortare avbrott i datasystemet port 20 inträffat idag, vilket berodde på att en jordfelsbrytare löste ut, vilket i sin tur sannolikt beror på de schaktarbeten som just nu pågår.

Motsvarande fel inträffade också för några veckor sedan för port 22+24, så risk finns således för att detta kan inträffa åter igen.

 

Felet är lätt åtgärdat, så när/om det inträffar igen, ring gärna Annika Engström 070-485 7182 så kan vi snabbt hjälpa till med åtgärd.

Hälsningar

Sten Palmer