Nyheter

Årsstämman för verksamhetsår 2020 kommer att hållas måndag 12 april 2021, kl 18.30 uppe i kyrkan /Brommarummet. Reservera redan nu denna kväll i din almanacka. Vi återkommer senare med fler detaljer och eventuellt annan lokal (tex utomhus) om pandemin håller i sig till dess.

/Styrelsen

Så som beslutades vid stämman i maj 2020 har nu torkvindarna +närliggande förråd i Badstrandshuset försålts till de lägenheter som ligger under, och Föreningens nettointäkt av detta förväntas bli drygt 5,5 MSEK, förutsatt allt går som det ska med tillstånd mm. Fyra olika upplåtelsekontrakt i port 20, 22 och 26 (2st) är tecknade och bygglovsansökningar pågår. Bygget för vindarna beräknas påbörjat under våren 2021 med invändiga arbeten, medan takarbeten för fönster mm kommer att samordnas med Föreningens entreprenad för omläggning av bägge taken, vilket är planerat att starta i Maj 2021.

/Styrelsen

Kommande vecka kommer installation av nya ventilationsrör för ett av våra källarutrymmen (lokal L323) ske i utrymmet utanför tvättstugan (port 26) samt i passagen ut till garaget. Jobbet beräknas pågå i en till två dagar och påbörjas tisdag 17/11.

/Styrelsen

Hej kära medlemmar! 

Den 18:e Oktober kl 13:00-16:00 så är det höststäddag i föreningen. Det kommer finnas en container tillgänglig under den helgen.

Vi ses!

Mvh

Styrelsen

Med anledning av dålig lukt och luftcirkulation så har vi flyttat kärlet för matavfall som tidigare stod i grovsoprummet på Gammelgårdsvägen 26. Kärlet är flyttat till framsidan av huset utanför porten på Badstrandsvägen 26. Även avfallspåsarna är flyttade och finns nu vid diskbänken nere i tvättstugan. 

 

Mvh

Styrelsen