Att bo i en bostadsrättsförening innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för att vi alla ska trivas och att allt ska fungera. Här nedan finner du en lista på viktiga saker att känna till och förhålla sig till.

Utemiljö

 • Informera grannarna om du tänker ha en större tillställning på gården så att det om möjligt inte krockar. Du kan dock inte boka den för ensamrätt.
 • Grillning – ta med eget grillgaller, egen kol och plocka undan efter er.
 • Möbler – om du låser upp och flyttar runt möblerna måste du se till att det återställs. Du låser upp med din egen hemnyckel, den som går till översta låset.
 • Ljud – måste du hålla på en rimlig nivå och tänk extra mycket på dina grannar efter klockan 22.
 • Parkering på gården är endast för besökare.
 • Cyklar – får endast parkeras på avsedd plats. Utanför port Badstrandsvägen 26 får cyklar ej placeras så att soptömningen förhindras, cyklar som är felparkerade kommer att flyttas och tas om hand av föreningen.
 • Tänk på att inte skräpa ner och släng inte fimpar på marken!
 • Blomlådor på balkongräcken ska vara placerade på insidan av räcket, och försiktig vattning ska iakttas så att vatten ej rinner ned på din granne som bor under. Inga blomlådor får hänga på utsidan av balkongräcken på grund av risken att krukor blåser/faller ner på terrassen under.
 • Tänk på att större bud-/skåpbilar ej bör köra in på gården då utfarten vid port Badstrandsvägen 26 är mycket snäv och trång. Bilar längre än ca 5m och som kört in på gården bör alltid backa ut vid infarten vid Flottbrohuset.

Inomhus

 • Ljud – fastigheten är lyhörd och det därför viktigt att tänka på ljudnivåer för att inte störa dina grannar. Visa respekt för dina grannar!
 • Sopor – nyttja möjligheten att sortera och läs anslag för vad du får slänga bland grovsoporna. Sopstation för glas, tidningar, plast och metall finns intill Essinge kyrka. Läs mer här.
 • Tvättstuga – bokas digitalt med en pinkod som du fått genom föreningen. Lämna tvättstugan städad och rengjord efter dig!
 • Renovering – du måste informera och få tillstånd av styrelsen vid omfattande förändringar. Arbeten som omfattar vatten, gas och el måste göras av auktoriserade företag. Bärande konstruktioner får aldrig förändras utan föregående inspektion och med skriftliga garantier. Renoveringar ska främst ske kontorstid för att inte störa grannar. Läs mer här.
 • Trapphuset är allas gemensamma utrymme. Du får inte förvara något utanför din dörr, vare sig sopor, skor eller mattor. Inte ens för en kort tid.
 • Lägenhetsdörrarna är säkerhetsklassade och klädda med tunn fanér. Du får inte klistra eller fästa något på utsidan och heller inte spika eller skruva i den. Dörren är föreningens egendom och därför kan en skada leda till att medlem blir ersättningsskyldig.
 • Plastnyckeln (grön/blå) som alla har fått vid installation av säkerhetsdörrarna ska användas för att göra nyckelkopior. Alla låsbyten sker på lägenhets- innehavarens bekostnad.
 • Förråd – alla tilldelas ett och det är viktigt att de märks upp. Du får inte förvara något utanför ditt eget förråd. Sådant kan komma att förverkas!
 • Ventilationen – det är inte tillåtet att koppla motordrivna fläktar till det fasta ventilationssystemet.
 • Porten öppnas med kod. Koden får du vid inflyttning. Lämna ej ut koden till obehöriga!
 • Barnvagnar, cyklar och annat skrymmande får du inte förvara i trapphuset.