Att bo i en bostadsrättsförening innebär ett gemensamt ansvar för att vi alla ska trivas och att allt ska fungera.

Föreningen utvecklas löpande och med ett positivt förhållningssätt, sunt förnuft och trevligt bemötande kommer vi långt. 

 

Trädgård och pergola

Använd gärna vår fina trädgård om du tänker ha en större tillställning. Informera

grannarna så att det om möjligt inte krockar med någon annan aktivitet. Trädgården

går dock inte att boka för helt privata tillställningar. Tänk på att ljudnivån ska vara låg

efter klockan 22.

 

Grilla gärna och umgås i pergolan. Då föreningen inte tillhandahåller grillgaller och

kol/briketter så behöver du ta med det själv. Tänk på att lämna både pergola och grill

som du själv vill hitta dem.

 

Vid användning av föreningens möbler i pergolan behöver dessa låsas upp vilket du

gör med den egna hemnyckeln till det översta låset. Glöm inte att ställa tillbaka

möblerna efter användning samt låsa fast dem igen.

 

Husdjur är självklart tillåtna för lek i trädgården, dock ej rastning av husdjur. 

 

Balkonger och terrasser

Visst är det mysigt att grilla på våra härliga balkonger med kvällssol. Tänk på att du

endast får använda elgrill på balkongen.

 

Det är självklart tillåtet att grilla även på terrassen. Här får du förutom elgrill också

grilla med kol och/eller briketter. Tänk på att du inte får använda tändvätska,

föreningen rekommenderar istället elektrisk grilltändare som fungerar bättre samtidigt

som det är ett mycket bättre miljöval. Notera att vedeldning inte är tillåtet av hänsyn

till dina grannar ovanför.

 

Tänk på att inte skräpa ner och slänga cigarettfimpar på gården eller från balkonger.

 

Plantera och odla gärna. Av säkerhetsskäl behöver dina blomlådor och krukor

placeras innanför balkongräcket för att undvika att de faller ner på din granne som

bor under. Vattna också försiktig för att undvika att vatten rinner ner på din granne

under.

 

Ljud måste du hålla på en rimlig nivå. Tänk extra mycket på dina grannar efter

klockan 22.

 

Parkering, garage och cyklar

Cyklar får endast parkeras på avsedd plats. Utanför port Badstrandsvägen 26 får

cyklar ej placeras så att soptömningen förhindras. Cyklar som är felparkerade

kommer att flyttas och tas om hand av föreningen.Parkering på någon av föreningens p-platser i anslutning till trädgården mot

Badstrandsvägen är avsedd för besökare. Max parkeringstid är fyra timmar och

P-skiva ska ligga väl synlig i framrutan. Kontakta styrelsen om du saknar P-skiva.

 

Större bud/skåpbilar bör ej köra in på gården då utfarten vid Badstrandsvägen 26 är

mycket snäv och trång. Bilar längre än ca 5m och som kört in på gården bör alltid

backa ut vid infarten vid Flottbrohuset.

 

Trapphus och inomhus

Fastigheten är lyhörd och det är därför viktigt att hålla en rimlig ljudnivå. Tänk extra

mycket på dina grannar efter klockan 22. Skulle du uppleva att du störs så kontakta i

första hand vederbörande och be denne dämpa volymen. Det är säkert inte med

någon illvilja man stört.

 

Vid omfattande förändringar i lägenheten måste du informera och få tillstånd av

styrelsen. Arbeten som omfattar vatten, gas och el måste göras av auktoriserade

företag. Bärande konstruktioner får aldrig förändras utan föregående inspektion och

med skriftliga garantier. Renoveringar ska främst ske kontorstid för att inte störa

grannar. Tänk på att det inte är tillåtet att koppla motordrivna fläktar till det fasta

ventilationssystemet.

 

Trapphuset är allas gemensamma utrymme och ska av trivsel- och utrymningsskäl

hållas fritt från t ex. barnvagnar, cyklar, leksaker, mattor, skor och sopor.

Lägenhetsdörrarna är säkerhetsklassade och klädda med tunn fanér. Du får inte

klistra eller fästa något på utsidan och heller inte spika eller skruva i den. Dörren är

föreningens egendom och därför kan en skada leda till att medlem blir ersättnings-

Skyldig.

 

Tvättstuga och övrigt

Tvättstugan bokas digitalt med en pinkod som du fått genom föreningen. Lämna

tvättstugan i det skick du själv vill hitta den.

Föreningen har ett grovsoprum som nås antingen via Badstrandsvägen 26 och en

trappa ner eller via terrassen och dörren mellan lägenhet B och C.

 

Nyttja möjligheten att sortera och läs anslag för vad du får slänga bland grovsoporna. Sopstation för

glas, tidningar, plast, papper och metall finns intill Essinge kyrka.

Plastnyckeln (grön/blå) som alla har fått vid installation av säkerhetsdörrarna ska

användas för att göra nyckelkopior. Alla låsbyten sker på lägenhetsinnehavarens

bekostnad.

 

Med lägenheten följer alltid ett förråd och det är viktigt att det märks upp. Tänk på att

inte förvara något utanför förrådet, det kan i så fall komma att förverkas.

Porten öppnas med kod. Koden får du vid inflyttning och det är viktigt att du inte

lämnar ut koden till obehöriga.