Du behöver föreningens tillstånd om du ska göra ändringar som rör:

 • Bärande konstruktion t.ex. ändringar i väggar
 • Byte av ytterdörr
 • Ändring av befintlig ledning för avlopp/brunn, värme, gas eller vatten
 • Ändringar som påverkar planlösning t.ex. flytta badrum/kök, ventilation, husets karaktär eller kan vara till nackdel för huset/boende.

Kontakta styrelsen och lämna ifylld Renoveringsansökan. Handläggningstid är ca 1-2 månad.

Föreningen ska kallas till slutbesiktning av utförda arbeten, anmäl detta via Epost till:

 

Särskilda krav

 • I kök får bara spiskåpa eller kolflterfäkt installeras (installationen får ej heller dölja kökets frånluftskanal på väggen uppe vid tak, då kanalen ska vara åtkomlig för sotare/rengöring).
 • Det är inte tillåtet att installera en motor- driven köksfläkt.
 • Motordriven fläkt får ej installeras i badrum.
 • Ventilationsdon får ej döljas eller sättas igen.
 • Radiatorer får ej tas bort.
 • Radiatorer i badrum får bytas mot handukstork med motsvarande effekt.
 • Vattenburen golvvärme får ej installeras. Elslingor får installeras 

 

Vad får jag göra?
Det som ingår i ditt Underhållsansvar i lägenhet får du ändra utan tillstånd.