Återvinning

Hushållssopor lämnas i sopskåpen utomhus som ska hållas låsta, allmänna "tvättstugenyckeln" fungerar. Skåpen finns utställda på tre ställen:

  • 4st skåp/behållare (4*660 l) bredvid Flottbrovägen 29 i höjd med terrassen, ska användas av portarna Flottbrovägen 23-29 samt de nya 10 st lägenheterna på terrassen
  • 3st skåp/behållare (3*660 l) vid norra infarten på gården (vid Flottbrohuset), ska användas av Portarna Badstrandsv 20 och 22
  • 3st skåp/behållare (3*660 l) vid södra infarten på gården (Badstrandsvägen 26), ska användas av Portarna Badstrandsv 24 och 26

Rätt plats ska användas för att kapaciteten ska räcka till, sopskåpen töms 1 ggr/vecka (tisdagar längs Badstrandsvägen resp. torsdagar längs Flottbrovägen).

Ett sopskåp vid Flottbrovägen 29 är försett med en lägre placerad lucka endast avsedd för handikappad/rullstol, men på grund av missbruk och slarv med att stänga luckan och därpå följande luktproblem ska luckan sättas igen/låsas. För dig som framöver har behov av ett lägre placerat sopinkast ber vi dig kontakta styrelsen så ska vi finna en lösning som fungerar.  

Föreningen har ett grovsoprum i övre källaren Badstrandsvägen 26 (vid nedgången till tvättstugan). Hämtning av grovsopor sker på avrop/budning när behållare är full. Kontroll/avrop utförs av styrelsens ordförande.

Föreningens kärl för matavfall (2st). Ett finns placerat finns i grovsoprummet övre källaren Badstrandsvägen 26. Ett är placerat vid Sopskåpen på gården vid norra infarten från Badstrandsvägen. Kärlen töms 1 ggr/vecka (fredagar). Påsar för matsopor finns att hämta i tvättstugan/mangelrummet och/eller i grovsoprummet.

Grovsopor i form av glas, plast, tidningar, emballage (wellpapp, pizzakartonger etc) får ej lämnas i grovsoprummet utan ska lämnas i kommunens behållare uppe vid kyrkan.

Glas, tidningar, farliga ämnen osv ska lämnas på miljö/återvinningsstation. Se nedan.

På Stora Essingen finns en återvinningsstation
Adress: Essinge Kyrkväg 15 (nedanför kyrkan)
Behållare för: Glas, Kartong, Metall, Plast, Tidningar

Närmaste miljöstation (Farligt avfall):
Kungsholmen 
Återvinningscentral (Grovavfall, Elavfall samt farligt avfall):
Lista

 

REGLER FÖR GROVSOPRUMMET

(beläget i övre källarplanet Badstrandsvägen 26):

GROVSOPOR:

Grovsopor töms först när kärlen är fulla via särskild beställning till sopentreprenören. Anmälan om tömning utförs av Moona Björklund (tel 070-883 07 13). Om kärlen är fulla kontakta då Moona – och avvakta med att slänga dina grovsopor tills kärlen är tömda
 – under inga omständigheter får grovsopor läggas på golvet utanför kärlen.

Större möbler, TV-apparater, dvs allt som ej ryms i kärlen är var och ens ansvar att transportera till kommunens sopstationer. Endast icke återvinningsbara grovsopor skall slängas i det för grovsopor avsedda kärlet. Kläder/textilier, mindre möbler, plast, frigolit, metall, porslin, trä, leksaker, planglas.

 

Förbjudet att slänga i kärlet:

Matavfall, hushållssopor, byggavfall, kemikalier, bildelar, elektronik, vitvaror, wellpapp, pizzakartonger.

 

ELSOPOR:

Avfall som är sladd eller batteridrivet läggs i det kärl märkt med Elsopor.

 

Förbjudet att lämna i kärlet:

Vitvaror, färg/kemikalier, bilbatterier, bildäck, glödlampor, lysrör, lågenergilampor,

TV-apparater och annan större elektronik som ej ryms i kärlet.

 

MATAVFALL:

I bruna påsar (som finns att hämta i grovsoprummet eller i mangelrummet/tvättstugan) slängs:

Bröd, äggskal, pasta, ris

Grönsaker, frukt

Kött, fisk, skaldjur

Teblad, tepåsar, kaffesump, filter, ofärgat hushållspapper

Påsen slängs sedan i det bruna kärlet avsett för matavfall

 

Förbjudet att slänga i matavfallskärlet:

Damm, dammsugarpåsar

Glass/grill/ät-pinnar, vinkorkar, kapsyler

Jord, blommor, ört/sallads-kruka

Kattsand, husdjursströ

Servetter med tryck, blöjor, bindor

Snus, cigaretter, aska, stearinljus

Majsstärkelse-/bioplastpåsar

 

 

TÄNK PÅ MILJÖN:

Ta kartonger, tidningar/papper, glas, hårdplast, plast, batterier, och kläder

Till återvinningsstationen på Essinge Kyrkväg 15