Med anledning av det ökade trycket på parkeringar i och med nya regler på Stora Essingen och att det finns oklarheter kring parkeringar på föreningens mark sker härmed en del förändringar och tydliggörande.

 

Markerade platser på föreningens tomt

Markerade platser på föreningens tomt är uthyrda och får endast nyttjas av den medlem som hyr platsen. Det är inte tillåtet att hyra ut i andra hand.

 

Parkering i garaget

Endast de som tecknat Parkeringsavtal med föreningen har tillträde med bil in i garaget (via infarten från Flottbrovägen). För garaget gäller bifogade ordningsregler Parkeringsregler.pdf Hyra för garageplats är för närvarande (år 2018) 1100:-/månad respektive 500:-/månad för MC. För laddbar elhybridbil finns särskilda ladd-aggregat installerade och önskar man utnyttja dessa tillkommer en avgift på 200:-/månad, anmäl till styrelsen om/när du införskaffar laddbar bil.
Cyklar och mopeder parkerar gratis på anvisad plats.


Besöksparkering

På innergården finns två stycken besöksplatser markerade som vardera rymmer en normalstor bil parkerad parallellt med grusgången. Små bilar kan parkeras vinkelrätt emot grusgången förutsatt att minst 3m lämnas fritt för passage bakom. På bägge dessa platser gäller max fyra timmars parkering och då endast med Föreningens tillstånd utformad som P-klocka synligt upplagd i framrutan. Detta tillstånd gäller även anlitade hantverkare. 

 

Tillstånd

Alla medlemmar har rätt till ett tillstånd per hushåll. Tillståndet består av en P-klocka på vilken man ställer in tiden för start av parkering. Tiden få inte ändras under pågående parkering. Tillståndet kvitteras och tillhandahålls av föreningens kontaktperson Marianne Söderström. Du får tillståndet genom att hämta det personligen hos Mariann på Badstrandsvägen 20, BV. Du är välkommen att ringa/messa på telefon 070-696 55 18 om du vill avtala tid. 

 

Cykelparkering

Utrymme för cykelparkering finns anordnat en halvtrappa ned strax till höger om rampen ned i garaget. Cyklar som används mer sällan bör placeras där medan mer ofta använda cyklar kan parkeras på avsedda platser utomhus  - se regler för cykelparkering cykelparkering - regler - 2018-09-27.pdf 

 

Övrigt

Alla överträdelser innebär att föreningen kan komma att ta ut en kontrollavgift.
En ökad kontroll av anlitat parkeringsbolag kommer att införas alla tider på dygnet. 
Utöver detta är det inte tillåtet att parkera på föreningens mark annat än för i- och avlastning under några minuter.