Med anledning av det ökade trycket på parkeringar i och med nya regler på Stora Essingen och att det finns oklarheter kring parkeringar på föreningens mark sker härmed en del förändringar och tydliggörande.

 

Markerade platser på föreningens tomt

Markerade platser på föreningens tomt är uthyrda och får endast nyttjas av den medlem som hyr platsen. Det är inte tillåtet att hyra ut i andra hand.

 

Parkering i garaget

Endast de som tecknat Parkeringsavtal med föreningen har tillträde med bil in i garaget (via infarten från Flottbrovägen). För garaget gäller bifogade ordningsregler Parkeringsregler.pdf 
Hyra för garageplats är för närvarande (år 2023) cirka 1200:-/månad respektive cirka 500:-/månad för MC. För laddbar elhybridbil finns särskilda laddboxar installerade, se information nedan. 
Cyklar och mopeder parkerar gratis på anvisade platser.

 

Laddboxar i garaget

Föreningen installerade sommaren 2022 nya laddboxar på alla platser i garaget. Elbilar är det bästa alternativet ur en miljösynpunkt och vi vill tänka framåt och tror att det är i våra medlemmars bästa intresse att kunna erbjuda denna möjlighet.
De nya laddboxarna heter Easee Charge och är utvecklade och tillverkade i Norge. De är en universell typ av laddare som passar alla typer av elbilar och strömförsörjningar. Laddboxarna använder dynamisk last- och fasbalansering för att maximera den tillgängliga elkapaciteten i byggnaden. https://easee.com/no/wp-content/uploads/2021/02/SV_Easee_Charge_Produktblad.pdf 
Om man har en garageplats och önskar börja ladda sin bil hör man av sig till styrelsen på för att sätta upp betalning. Sedan är det bara att koppla upp sig på laddboxen och börja ladda.

Med de nya laddboxarna kan man läsa av hur mycket el som förbrukas vid varje laddstation, vilket möjliggör att man kan fakturera användare för deras faktiska konsumtion. I dagsläget faktureras användare en schablonkostnad på 200 kr/månad för användandet av laddboxen. Föreningen håller dock i dagsläget på att se över en ny lösning där alla användare i stället kommer faktureras för deras faktiska förbrukning via Monta. https://monta.com/se/foretag/laddstation-i-brf/ 


Besöksparkering

På innergården finns två stycken besöksplatser markerade som vardera rymmer en normalstor bil parkerad parallellt med grusgången. Små bilar kan parkeras vinkelrätt emot grusgången förutsatt att minst 3m lämnas fritt för passage bakom. På bägge dessa platser gäller max fyra timmars parkering och då endast med Föreningens tillstånd utformad som P-klocka synligt upplagd i framrutan. Detta tillstånd gäller även anlitade hantverkare. Kontakta styrelsen på  om du behöver en P-skiva.

 

Tillstånd

Alla medlemmar har rätt till ett tillstånd per hushåll. Tillståndet består av en P-klocka på vilken man ställer in tiden för start av parkering. Tiden få inte ändras under pågående parkering. Tillståndet kvitteras och tillhandahålls av föreningens styrelse. Kontakta styrelsen på  om du behöver en P-skiva. 

 

Cykelparkering

Utrymme för cykelparkering finns anordnat en halvtrappa ned strax till höger om rampen ned i garaget. Cyklar som används mer sällan bör placeras där medan mer ofta använda cyklar kan parkeras på avsedda platser utomhus  - se regler för cykelparkering cykelparkering - regler - 2018-09-27.pdf 

 

Övrigt

Alla överträdelser innebär att föreningen kan komma att ta ut en kontrollavgift.
En ökad kontroll av anlitat parkeringsbolag kommer att införas alla tider på dygnet. 
Utöver detta är det inte tillåtet att parkera på föreningens mark annat än för i- och avlastning under några minuter.