Här kommer vi samla information kring projektet med ombyggnation av lokaler på Badstrandsvägen. 

I nedan presentation finns mer information från arkitekterna ang. bygglov.

 Norell Rodhe_Klädstrecket 24_160517.pdf 

 

Angående tomma lokaler

Eftersom det har ställt ganska många frågor, önskemål och krav från medlemmar på att få låna tomma lokaler till fester, förvaring, hantverkare med mera har styrelsen fattat beslut att i väntan på att ombyggnationen av lokalerna påbörjas, lånas tomma lokaler endast ut till sådant som kommer alla medlemmar till dels. Yogan är ett sådant undantag, liksom årsmötet.

Det betyder dessvärre att lokalen inte kan lånas för privata fester eller liknande.

 

PUBLICERADE NYHETER KRING PROJEKTET

5 april: Information om pågående entreprenader

2 maj: Bygginfo 2017-05-02

5 maj: Bygginfo 2017-05-05

16 maj: Bygginfo 2017-05-16

19 maj: Bygginfo 2017-05-19

15 juni: Bygginfo 2017-06-15

12 juli: Bygginfo 2017-07-12

16 aug: Bygginfo 2017-08-16

28 aug: Bygginfo 2017-08-27