Nycklar

Behov av nya nycklar? Kontakta Lås-Arne i Huddinge.

  • Överlås - ange det 4-siffriga lägenhetsnumret i samband med beställning. Denna nyckel går även till porten, soprum, tvättstuga, vind och hänglås till utemöbler samt grill.
  • Underlås - grön/blå plastnyckel behövs och är ett måste för att få beställa nya nycklar! 
  • Postbox? Kontakta Marianne Söderström (070 6965518), föreningens kontaktperson vid frågor eller behov av ny postboxnyckel.
  • OBS! Vi försäljning av lägenhet ansvarar säljaren för att samtliga nycklar med tillhörande kopieringsbrickor (plastnyckel) överlämnas till köparen. 

Namnskylt

Ditt namn som bostadsrättsägare ska finnas på tavlan i trappuppgången, på postboxen och på tidningshållaren utanför din dörr.

  • Det är ej tillåtet att sätta upp egna namnlappar! Varken på postbox eller vid lägenhetsdörr.
  • Uppdatering och korrigering av namn i trapphustavlan sker via Savetime i enlighet med namn på lägenhetens köpeskontrakt.
  • Föreningens kontaktperson Marianne Söderström (070 6965518) ansvarar för namnlapp till postbox och tidningshållare. Kontakta Marianne för ändringar.
  • Enbart ägaren till bostadsrätten får stå på namnskyltarna - andrahandshyresgäster får ej märkas ut!
  • Förråd och förrådsdörrar ska tydligt märkas med lägenhetsnummer och namn.