Detta gäller om du vill hyra ut din bostad i andra hand:

När du hyr ut en bostad regleras det av lagen om uthyrning av egen bostad, även kallad privatuthyrningslagen.
 
  • För att få hyra ut din bostad så måste du ha tillstånd från styrelsen, även för kortare uthyrning. Har du inte tillstånd och hyr ut kan detta leda till förverkande av nyttjanderätten av din bostad enligt bostadsrättslagen.
  • Varje förfrågan bedöms från fall till fall, och det är viktigt att du beskriver varför du vill hyra ut och hur länge uthyrningen ska pågå.
  • Fyll i ansökningsblanketten och mejla din förfrågan till Styrelsen på . Styrelsen träffas en gång per månad, så tänk på att skicka din förfrågan i god tid!
  • Din hyra måste vara skälig. Du får ta ut en hyra som baserar sig på kostnaderna för bostaden. För att räkna ut din skäliga hyra så finns utförlig information och en kalkylator här

Bra att känna till...

  • Föreningen tillåter ej korttidsuthyrning via Airbnb eller dylikt.
  • Kontrollera att den du hyr ut till har hemförsäkring med bostadsrättstillägg! Inre skador av bostaden vid uthyrning ansvarar och belastas hyresgästen för - ej bostadsrättsinnehavaren.
  • Hyresgästens namn får ej sättas ut på postbox eller dörr. Post adresseras till hyresgäst via C/O adressering.

Föreningens stämma i maj 2020 har antagit bifogad policy för styrelsens hantering av ansökningar för andrahandsuthyrning: Bilaga 5a - Styrelsens motion om riktlinjer för andrahandsuthyrning.docx 

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning