E-post:  eller via formulär

Skriftliga meddelande kan lämnas i föreningens brevlåda på Badstrandsvägen 24. 

Styrelsens arbete sker i det närmaste ideellt och för alla medlemmars bästa. Löpande beslut fattas vid de månatliga styrelsemötena. 

 

Är du intresserad av att engagera dig i föreningen och styrelsen?

Kontakta Valberedning via kontaktuppgifterna ovan.

 

Medlemmar i Styrelsen 2022 -- 2023

Ordförande
Camilla Strömberg
   

Ledamöter

Tord Sjöberg (sekreterare)

Henrik Stenmo (kassör)

Tomek Augustyn (ledamot)

Magdalena Prioux (ledamot)

Karin Lennermark (ledamot)

      

Suppleanter:

Giorgio Monti (suppleant)

Per-Anders Stensson (suppleant)