E-post:  eller via formulär

Skriftliga meddelande kan lämnas i föreningens brevlåda på Badstrandsvägen 24. 

Styrelsens arbete sker i det närmaste ideellt och för alla medlemmars bästa. Löpande beslut fattas vid de månatliga styrelsemötena. 

 

Är du intresserad av att engagera dig i föreningen och styrelsen?

Kontakta Valberedning via kontaktuppgifterna ovan.

 

Medlemmar i Styrelsen 2023 -- 2024

Ordförande
Henrik Stenmo
   

Ledamöter

Robert Hallgren (sekreterare | kassör)

Fredrik De Craene (ledamot)

Giorgio Monti (ledamot)

Jesper Buhrman (ledamot)

Carl-Oscar Sturén (suppleant)