FÖRENINGENS BILDANDE år 2011

Föreningen bildades år 2011 varvid fastigheten köptes av Geerinvest AB. Vid den ombildning till bostadsrättsförening som då skedde baserades alla lägenhetsdata på de uppgifter som erhölls från säljaren, och ingen ny inmätning av resp. lägenhets boarea genomfördes följaktligen då inte. Detta medför att smärre fel i lägenheters areadata kan förekomma, men beslut togs vid stämman för bildandet att detta accepteras av resp. bostadsrättsinnehavare. Då lägenhetsarean till del även inverkar på andelstalet, och därmed också avgiften, har även motsvarande eventuella avvikelse för dessa data också accepterats.
Mäklare bör vid försäljning således informera om att lägenheters areadata kan avvika något ifrån föreningens officiella värden, och att detta inte kommer att justeras även om inmätning av någon enstaka lägenhet skulle ske. Ovanstående gäller inte de nya lägenheter som till-/ombyggdes år 2018 (adress Gammelgårdsvägen 26A-I samt Flottbrovägen 27 & 29) där inmätning av auktoriserad firma utförts och areadata därmed ska vara korrekta.

Nedan information är senast uppdaterad: 2023-02-21.

 

OM FASTIGHETEN

Föreningens fastigheter har adress Badstrandsvägen 20-26, Flottbrovägen 23-29 och Gammelgårdsvägen 26 A-J. 

Marken är friköpt (föreningen äger marken)

Byggår: 1930-1931

Stadsdel: Kungsholmen, Stockholm

Antal lägenheter: 84 st

Antal lokaler: 6 st (belägna i Flottbrohuset)

Hyresrätter: 1 st 

Våningar: 3

Hiss: Nej

Uppvärmning: Fjärrvärme, ingår i månadsavgiften.

Ventilation: Självdrag

Fönster: 2-glas

El: Jordade uttag i samtliga lägenheter samt jordfelsbrytare, 3-fas till spis/ugn.

Gas: Ja

Fastigheten har av Stockholms Stadsmuseum fått en så kallad Grönmärkning. Detta innebär att huset "bedöms inneha ett högt kulturhistoriskt värde och är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt". 

 

RENOVERINGAR 

2022 Utökning av laddboxar i garaget så laddning kan ske från samtliga parkeringsplatser. Dränering samt omdragning av rör vid kortsidan mot Gammelgårdsvägen.

2021 Takomläggning båda husen.

2018 Ombyggnad av souterrängplanet (inkl .stamrenovering av detta plan) till 10 st nya lägenheter samt renovering/ommålning av garaget

2017 Grundisolering av gårdssidan på Badstrandshuset (inför kommande ombyggnad av souterrängplanet), ny värmekulvert till Flottbrohuset, nya utvändiga sopskåp på 3 platser

2016 Målning av plåttak

2016 Installation av tidsenliga säkerhetsdörrar och postboxar i trapphus

2015 Fönsterrenovering (utvändigt)

2015 Fiberbredband installeras, 100 MB ingår i avgiften via Ownit

2015 Trädgårdsrenovering fortsätter med pergola och uteplats

2015 Omdragning av elledningar (3-fas)

2014 Målning av trapphus 

2013 Trädgården iordningställdes med planteringar, örtagård och utemöbler

2011 Tvättstuga 

1995 Byte av VA-stammar 

1995 Elstammar

1985 Renovering av balkonger 

1985 Renovering av yttertak 

1985 Fasadrenovering 

PLANERADE RENOVERINGAR

 • Under 2022 planeras balkonger att renoveras samt ventilation förbättras.
 • Ombildning av majoriteten av lokalerna till bostäder är nu klar, vilket på sikt ger en förbättrad ekonomi. Befintlig verkstad/garage har i samband med ombildningen renoverats, vilket givit föreningen 18 st parkeringsplatser inomhus (därutöver finns även 2 st parkeringsplatser utomhus).
 • Ventilationskontroll (OVK) är utfört i december 2017, och åtgärder som följd av detta  har utförts under 2018

GEMENSAMMA FACILITETER

 • Gemensam tvättstuga i port 26 på  Badstrandsvägen med fyra tvättmaskiner, en torktumlare, tre torkskåp och en mangel.
 • Parkeringsplats finnas att hyra i garage för 1100 kr per månad (indexeras från år 2020 upp med 2%/år). Det finns 18st platser och det är för närvarande ca 1,5 års kö. 
 • Till varje lägenhet medföljer ett förråd. 
 • Tillgång till gemensam trädgård med pergola, grill, trädgårdsmöbler och härliga stora gräsytor.
 • Cykel- och barnvagnsförråd finns i källaren.

AVGIFTER & ÖVRIGT

 • Föreningen är skuldfri
 • Ny ekonomisk plan träder i kraft 1 januari 2019.
 • Avgift inkluderar värme, VA, kabel-TV och bredband
 • Skattemässig status: Privatbostadsföretag (äkta) 

TV & INTERNET

200 MB fiberbredband via Stockholms Stadsnät och grundutbud kabel-TV (ComHem) ingår i månadsavgiften. 

MEDLEMSKAP, ÖVERLÅTELSE & PANTSÄTTNINGSAVGIFTER

 • Juridisk person tillåten: Nej
 • Föreningen accepterar delat ägande
 • Medlemsansökan skickas till föreningsadressen på Badstrandsvägen 24, 112 65, Stockholm.
 • Föreningen tar ut en överlåtelseavgift av köparen om 2,5% av ett basbeloppet (1113 kr). Vid pantsättning tar föreningen ut en avgift om 1% av ett basbelopp (445 kr) per pant.

EKONOMISK FÖRVALTNING

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Savetime Ekonomikonsult AB.

För mäklarbild, kontakta  eller logga in på Savetimes BRF-portal (för att erhålla inloggningsdata se under Föreningen /Ekonomi).

HEMSIDA

Föreningen har en egen hemsida: www.kladstrecket24.se

 

Ladda ned

Icon representing an icon     
REVIDERAD EKONOMISK PLAN 2018-06-01 Brf Klädstrecket 24.pdf
Stadgar 2017-2018
Årsredovisning 2021.pdf
Årsredovisning 2020.pdf

Årsredovisning 2019.pdf
Årsredovisning 2018.pdf
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Energideklaration Brf Klädstrecket 24 2021_Rapport2021-04-12.pdf
Energismart Rapport