OM FASTIGHETEN

Föreningens fastigheter har adress Badstrandsvägen 20-26, Flottbrovägen 23-29 samt Gammelgårdsvägen 26A-J. 

Marken är friköpt.

Byggår: 1929-1930

Stadsdel: Kungsholmen, Stockholm

Antal lägenheter: 84 st (inkl. nyligen utförd ombyggnad av affärslokaler till lägenheter) + en lokal  (L212) som också är bostadsrätt = 85 bostadsrätter

Antal lokaler: 3 st större (i Flottbrohuset) samt ett 10-tal mindre uthyrbara förråd

Hyresrätter: 1 st (på sikt för avyttring till bostadsrätter)

Våningar: 3

Hiss: Nej

Uppvärmning: Fjärrvärme, ingår i månadsavgiften.

Ventilation: Självdrag

Fönster: 2-glas

El: Jordade uttag i samtliga lägenheter samt jordfelsbrytare, 3-fas till spis/ugn.

Gas: Ja

Fastigheten har av Stockholms Stadsmuseum fått en så kallad Grönmärkning. Detta innebär att huset "bedöms inneha ett högt kulturhistoriskt värde och är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt". 

 

RENOVERINGAR 

2022 Utökning av laddboxar i garaget så att det går att ladda från samtliga parkeringsplatser. Dränering samt korrigering av rördragning vid kortsidan mot Gammelgårdsvägen genomförd. 

2021 Bygglov erhålls för de 4st utvidgade lägenheterna på vinden Badstrandshuset, vilket även omfattar att 10 befintliga takfönster byts ut emot 22 st nya och något större i den takentreprenad (byte av papp, läkt, tegel och skorstensinklädnader) som också utförs under året.

2020 Försäljning av 4st råvindsytor (f.d. tvättstugor med tillhörande torkvindar) i port 20, 22 och 26 till lägenheter inunder för utbyggnad med intern trapp upp till vindsvåningen. Försäljning av 2 st källarlokaler, (f.d. soprum Flottbrov 25 samt i undre källaren port 26) för utvidgning av lägenheterna intill.

2018 Totalombyggnad (inkl. stamrenovering) av hela souterrängplanet i Badstrandshuset, ommålning och totalrenovering av elinstallationer (inkl. laddaggregat för elbilar) i garaget samt montage av ny garageport 

2017 Ny dränering och isolering av väggdel under mark för den ombyggnad av lokaler till 10st nya lägenheter som påbörjats, omläggning av värmekulverten till Flottbrovägshuset, nya sopskåp utomhus

2016 Målning av plåttak

2016 Installation av tidsenliga säkerhetsdörrar och postboxar i trapphus

2015 Fönsterrenovering (utvändigt)

2015 Fiberbredband installeras, 100 MB ingår i avgiften via Ownit

2015 Trädgårdsrenovering fortsätter med pergola och uteplats

2015 Omdragning av elledningar (3-fas)

2014 Målning av trapphus 

2013 Trädgården iordningställdes planteringar, örtagård och utemöbler

2011 Tvättstuga 

1995 Byte av VA-stammar 

1995 Elstammar

1985 Renovering av balkonger 

1985 Renovering av yttertak 

1985 Fasadrenovering

 

PLANERADE RENOVERINGAR

Ombildning av huvuddelen av de tidigare uthyrda affärslokalerna till bostäder har nu genomförts, vilket på sikt förväntas ge föreningen en förbättrad ekonomi. Den tidigare äldre bilverkstaden/garaget har i samband med ombildningen renoverats, vilket därmed givit föreningen tillgång till parkeringsplatser inomhus.

Ventilationskontroll (OVK) har i december 2017 utförts för de 74st lägenheter som fanns före ombyggnaden av affärslokalerna i övre källarplanet, och därav följande åtgärder har utförts under 2018. Slutligt och hos Stadsbyggnadskontoret registrerat Protokoll daterat 2018-11-15 finns på dropbox.com samt bifogas här: OVK SLUTPROTOKOLL 2018-11-15.pdf . OVK för de (10st) nybyggda lägenheterna i övre källarplanet utförs inom entreprenaden och redovisas separat i Slutdokumentationen.

 

GEMENSAMMA FACILITETER

Gemensam tvättstuga i port 26 på  Badstrandsvägen med fyra tvättmaskiner, en torktumlare, tre torkskåp och en mangel.

Parkeringsplats finnas att hyra i garaget - för närvarande kö! 

Till varje lägenhet medföljer ett förråd. 

Tillgång till gemensam trädgård med pergola, grill, trädgårdsmöbler och härliga stora gräsytor.

Cykel- och barnvagnsförråd finns i källaren, dessa har nu att förbättrats efter ombyggnationen av källarplanet.