Brf Klädstrecket förvärvade år 2011 fastigheten som består av två flerbostadshus. Efter den större ombyggnad av affärslokaler till 10 st nya lägenheter, utfört under 2017-2018, är totala antalet lägenheter numera 84 st, varav 1 st alltjämt (år 2018) är hyresrätter. Husen är byggda 1930-1931 efter ritningar av Carl Åkerblad och adresserna är Badstrandsvägen 20-26, Flottbrovägen 23-29 och Gammelgårdsvägen 26 A-J. Byggnadernas lokaler består av ett garage om ca 263 kvm med 19 st P-platser, 3 kontorslokaler om totalt ca 200 kvm, och ett 10-tal mindre uthyrda förråd/lagerlokaler om totalt ca 200 kvm. 

Fastigheten Klädstrecket 24 har av Stockholms Stadsmuseum fått en så kallad Grönmärkning. Detta innebär att huset "bedöms inneha ett högt kulturhistoriskt värde och är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt". Klädstrecket 24 ligger centralt på den underbara ön Stora Essingen, där det inte är ovanligt att möte en granne i badrock och tofflor, där boende och besökande kan njuta av både fantastiska promenadstråk och badplatser samt där allt som en kan behöva för vardagslivet med trevliga kaféer, restauranger och matbutik finns.